Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

     ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Image Plus (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์") โดย Image Solution Plus (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "Image Solution Plus", "เรา", "ของเรา" และ “บริษัท”) เมื่อคุณใช้บริการของเราคุณได้ยอมรับข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งรวมถึงรูปถ่ายดิจิทัลและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

     ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้า คุณจะต้องระบุชื่อและที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง ข้อมูลการจัดส่ง, ข้อมูลต่าง ๆ ของคุณ รวมถึงภาพดิจิทัลที่คุณให้ไว้ โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ที่คุณให้ไว้เท่านั้นและจะไม่ถูกแบ่งปันหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณก่อน ซึ่งคุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในขั้นตอนการสมัครสมาชิก เช่น เพศ, เบอร์โทรศัพท์, รุ่นของอุปกรณ์ถ่ายภาพ, งานอดิเรกและอื่น ๆ โดยการเข้าถึงข้อมูลนี้จะจำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

     บางครั้งเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์ของเรา หรือใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งเนื้อหาการอัปเดตข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และการส่งเสริมการขายที่อาจเกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คุณให้เรา บางครั้งเราอาจมีการส่งแบบสอบถาม, กิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลหรือการประกวด โดยที่คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธการรับ E-Newsletter ได้ตลอดเวลาโดยไม่เสียสิทธิ์ในการใช้หรือสั่งซื้อบริการและสินค้าใด ๆ ของเรา

     Image Plus ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใต้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยจะมีหรือไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ์หรือคำสั่งศาลใด ๆ จากทุกหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลก หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อป้องกันตัวเองหรือธุรกิจของเราในสถานการณ์ เช่น (ไม่จำกัดเฉพาะ) (ก) เป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับเว็บไซต์นี้ (ข) มีส่วนร่วมหรือถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือ (c) มีส่วนร่วมหรือถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการกระทำหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานกิจกรรมใด ๆ ที่สงสัยว่าผิดกฎหมายแก่หน่วยงานดังกล่าวเพื่อตรวจสอบต่อไป

 

2. การรักษาความปลอดภัย

     Image Plus ได้มีการใช้เทคโนโลยีกระบวนการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานที่หลากหลายและมุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ (เช่น การเข้าสู่ระบบ, หมายเลขบัตรเครดิต, วันที่หมดอายุ) การเข้ารหัสจะดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) เราจะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตใด ๆ และถึงแม้ว่าเราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว แต่โปรดทราบว่าเราไม่สามารถลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดจากการใช้บัตรเครดิตของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม

 

3. เนื้อหาของรูปภาพในผลิตภัณฑ์

     หลังจากอัปโหลดไฟล์งานเรียบร้อย คุณรับทราบว่ารูปภาพของคุณสอดคล้องกับกฎและข้อบังคับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการของเรา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการพิมพ์ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่มีเนื้อหาละเมิดข้อตกลงและนโยบายส่วนบุคคลของบริษัท เราจะไม่พิมพ์หรือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาภาพใด ๆ ที่มีเนื้อหาที่ล่อแหลมหรือมีความละเอียดอ่อน เช่น ภาพเปลือย, ภาพความรุนแรง หรือคำหยาบคาย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ออกแบบโดยคุณจะต้องรับผิดชอบในการยืนยันดังกล่าวกับบริษัทฯ

     เมื่อเราได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวในการผลิต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการนำ Photobook หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้าของคุณที่ได้รับการผลิตและจัดส่งเรียบร้อยแล้วไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย เราไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดจากผู้ใช้ เช่น ข้อผิดพลาดในการสะกดคำ, การเว้นวรรคคำ, การจัดเรียงตำแหน่ง, เส้นและขอบหรือกรอบภาพต่างๆ ที่ขาดหายไปหรือไม่สมบูรณ์ หรือภาพหายหรือไม่สมบูรณ์ หลังจากไฟล์ภาพได้รับการอัพโหลดเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

     เราขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์ เนื่องจากเราไม่สามารถให้ทำการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หลังจากอัปโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ

 

4. การยอมรับ

     โปรดทราบว่าหลังจากคุณได้ยืนยันคำสั่งการออกแบบผลิตภัณฑ์และอัปโหลดไปยังเว็บไซต์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลรูปภาพและเนื้อหาต่าง ๆ ได้ Image Plus จะไม่ทำการตรวจสอบเนื้อหาที่คุณได้ส่งมา และด้วยเหตุนี้คุณจึงยอมรับว่าไฟล์งานของคุณได้ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนพึงพอใจและพร้อมสำหรับการผลิต คุณยอมรับและเข้าใจว่าไฟล์งานของคุณปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์, เวิร์มหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มุ่งทำลายความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล ก่อนอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณยังรับทราบอีกว่า Image Plus จะไม่เก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในผลิตภัณฑ์ภาพถ่ายของคุณหรือเก็บสำเนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่พิมพ์ออกมา

 

5. ข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น ๆ

     ImagePlus อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์,โทรสาร หรือจากเว็บไซต์อื่นของบริษัทฯ และเราอาจเพิ่มข้อมูลเหล่านี้ลงในฐานข้อมูลซึ่งเราได้รวบรวมไว้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 

6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการตลาด

     เมื่อสร้างบัญชีกับเรา อีเมลของคุณจะถูกใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับผลิตภัณฑ์, บริการและการอัปเดตต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาจมีจดหมายข่าว (E-Newsletter) การอัปเดตผลิตภัณฑ์, การประกาศของบริษัท, โปรโมชัน, การประกวดและอื่น ๆ ส่งให้เป็นระยะ เราจะไม่แบ่งปัน, ขาย, ให้เช่า, แลกหรือให้สิทธิ์แก่บุคคลอื่น เพื่อใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ หากคุณไม่ประสงค์จะรับ E-Newsletter จากเราอีกต่อไป โปรดแจ้งมาที่ [email protected] และเมื่อใดที่คุณไม่ต้องการจะรับจดหมายข่าวจากเราให้กด "ยกเลิกการสมัคร" ที่อยู่ใกล้กับด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับ โดย Image Plus จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารทางการตลาดของบริษัทฯ ได้รับการจัดส่งอย่างถูกต้องตามความต้องการของคุณ

 

7. ลิขสิทธิ์

     หากคุณพบว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ภาพของคุณถูกคัดลอกหรือใช้ในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเราทันที โปรดดูรายละเอียดและคำแนะนำเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ เราจะตรวจสอบและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเมื่อได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ ImagePlus จะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ และสงวนสิทธิ์ตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นครั้งคราว วันที่ของการปรับเปลี่ยนนี้จะแสดงที่ด้านบนขวาของหน้านี้

 

8. รายละเอียดการติดต่อและสถานที่

     หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหรือมีคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบสามารถติดต่อเรา คลิก เพื่อดูรายละเอียดที่อยู่

 

9. ขั้นตอนการขอลบข้อมูลของลูกค้า

     หากลูกค้าต้องการลบข้อมูล ติดต่อได้ที่ บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น พลัส จำกัด อีเมล: [email protected]