Terms & Conditions

ข้อกำหนดการใช้งาน

     ก่อนการใช้บริการนี้ โปรดอ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่าง บริษัท อิเมจ โซลูชั่น พลัส จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า ImagePlus, เรา, พวกเรา) และคุณได้ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการโดยจะปฎิบัติตามเงื่อนไขและใช้เว็บไซต์ตามที่เราได้กำหนดไว้ หากไม่ยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้เว็บไซต์นี้

ImagePlus ไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้กับเราก่อนเพื่อใช้บริการสินค้าของเรา ในกรณีที่ต้องการเห็นสินค้าของเราก่อน คุณจำเป็นต้องโหลด Photobook Designer (หมายถึง “Software”) และทำตามคำแนะนำการใช้สินค้าที่เกี่ยวข้อง

 

1. อายุตามกฎหมาย

     ในส่วนของการเข้าใช้เว็บไซต์นั้นไม่มีข้อจำกัดด้านอายุ แต่เราต้องแจ้งว่าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ต้องการใช้บริการสินค้าจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือการยินยอมมอบข้อมูลบัตรเครดิตเมื่อซื้อสินค้า เราแนะนำว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองควรควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของเด็ก

 

2. ลิขสิทธิ์และความเป็นเจ้าของของเนื้อหา

     เนื้อหา ข้อมูลและตัวซอร์ฟแวร์ของ ImagePlus ได้รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์และกฎหมาย ImagePlus ต้องยอมรับว่าจะไม่สร้างใหม่ ดัดแปลง หรือเอาโค้ดต้นฉบับมาจากซอร์ฟแวร์ และห้ามตีพิมพ์สมรรถนะหรือผลทดสอบการเปรียบเทียบของซอร์ฟแวร์นั้น ๆ หรือตรวจสอบซอร์ฟแวร์การใช้บริการ

     ImagePlus มีสิทธิ์ที่ใช้ซอร์ฟแวร์ภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือห้ามนำข้อความลิขสิทธิ์หรือประกาศข้อความลิขสิทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์อื่นๆในเนื้อหาออก และห้ามเผยแพร่หรือทำซ้ำเนื้อหาโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อความลิขสิทธิ์

     ในกรณีที่ต้องการดาวน์โหลดซอร์ฟแวร์ ImagePlus ต้องเข้าใจและยอมรับข้อสัญญาเหล่านี้ ซึ่ง ImagePlus เข้มงวดกับกฎหมายเพื่อป้องกันความปลอดภัยของเนื้อหา และเราจะไม่รับประกันว่าซอร์ฟแวร์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนั้นจะไม่มีไวรัส และสิ่งใด ๆ หรือโค้ดที่ผิดพลาด อย่างไวรัส worms หรือ Trojan horses

 

3. ลิงก์ของบุคคลที่สาม

     ImagePlus อาจจะส่งลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคู่ค้าที่คุณอาจจะสนใจ ImagePlus และ ImagePlus จะไม่ควบคุมเนื้อหาหรือเว็บไซต์ และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของ ImagePlus ที่จะต้องอ่านและเข้าใจความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ นโยบาย และเงื่อนไขการให้บริการอื่นๆ ของบุคคลที่สามหากคุณมีคำถามหรือความข้องใจที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดติดต่อเว็บมาสเตอร์หรือผู้ดูแลเว็บไซต์

 

4. เนื้อหา

     ในการออกแบบนั้นจะต้องไม่มีรูปภาพ ข้อความ ไฟล์งานของผู้ประพันธ์ ภาพประกอบและภาพวาดที่ขัดกับข้อกำหนดภายใต้เงื่อนไขของการใช้บริการ Imageplus จะต้องยอมรับข้อตกลงว่าจะไม่ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของการบริการเพื่อจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อโกง โดยต้องไม่มีเนื้อหาเหล่านี้

  1. เนื้อหาใด ๆ ซึ่งละเมิดสิทธิของการเผยแพร่ ความเป็นส่วนตัว หรือลิขสิทธิ์ที่ไม่มีการรับรองหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
  2. เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ลามก อนาจาร หยาบคาย การหมิ่นประมาท เป็นอันตราย หรือส่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม และเป็นอันตรายต่อเด็กๆ ไม่ว่าทางใดก็ตาม หรือเนื้อหาที่เป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมหรือการทำผิดกฎหมาย 
  3. เนื้อหาที่เต็มไปด้วยตัวไวรัส ไวรัส worms ไฟล์เสีย หรือ Trojan horse และโค้ดที่เสียหาย 
  4. เนื้อหาที่ส่อถึงความก้าวร้าว ส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ และแสงความรู้สึกหรือความเกลียดที่ไม่มีเหตุผลต่อกลุ่มคนหรือตัวบุคคล
  5. ImagePlus ไม่สามารถพิจารณาการนำเสนอทั้งหมด และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของพวกเขา ImagePlus ขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะเคลื่อนย้าย ปฎิเสธการตีพิมพ์และลบการนำเสนอซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพิินิจของพวกเขา รวมถึงเนื้อหาที่ส่อไปในทางที่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าด้านบน ก) ถึง ง) หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่เป็นที่ยอมรับ การรับรองและความเห็นชอบของ ImagePlus ในทุกๆ การเสนอจะถูกตีพิมพ์ คัดลอก ทำตามความต้องการ หรือเอาออกเพื่อจุดประสงค์ในการส่งการบริการ นอกจากนี้ ImagePlus รับรองในทางกฎหมายต่อทุกๆ การกระทำที่มีต่อ ImagePlus อย่างเช่นกิจกรรมที่จะชดใช้ความเสียหายต่อ ImagePlus ในทุกๆ การกระทำ การร้องเรียน ความต้องการ หรือค่าใช้จ่ายซึ่งเกิดจากผลลัพธ์
  6. ImagePlus ไม่เก็บข้อมูลคำสั่งซื้อ เช่น ข้อมูลการจัดส่ง ข้อมูลการเก็บค่าใช้จ่ายและการชำระเงิน และจะไม่เก็บไฟล์ที่อัพโหลดซึ่งเป็นทางเลือก เราขอแนะนำว่า่ก่อนจะส่งไฟล์หรือเอกสารให้เรา ImagePlus ควรจับเก็บสำเนาไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคตสำหรับส่งการสั่งซื้ออีก หรือในเหตุการณ์ที่ภาพดิจิทัลของคุณอาจเสียหายหรือสูญหาย ควรมีสำเนาสำหรับไฟล์ที่อัพโหลดหรือไฟล์อื่นๆ ที่จัดหาให้เรา ImagePlus ไม่ได้เป็นเจ้าของในเนื้อหาบนหนังสือใดๆ ของคุณ

 

5. นโยบายการสั่งซื้อ

     ในการรับใบสั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการยืนยันใบสั่งซื้อแบบอื่นไม่ได้หมายความว่า ImagePlus จะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณหรือเป็นการยืนยันข้อเสนอของเราในการขาย ImagePlus ขอสงวนสิทธิ์ในการรับหรือปฏิเสธใบสั่งซื้อไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ในภายหลังที่ได้รับใบสั่งซื้อของคุณ และขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดก็ได้หลังจากได้รับใบสั่งซื้อของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อจัดหาปริมาณน้อยกว่าที่คุณสั่งซื้อไว้ตลอดเวลา คำสั่งซื้อของคุณจะถือว่าเป็นที่ยอมรับโดย ImagePlus เมื่อเราได้จัดส่งผลิตภัณฑ์ตามที่คุณสั่งแล้ว เราอาจต้องได้รับการยืนยันเพิ่มเติมหรือข้อมูลอื่น ๆ ก่อนที่จะยอมรับคำสั่งซื้อใด ๆ

 

6. ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขการชำระเงิน

     ราคาส่วนใหญ่จะเป็นสกุลเงินท้องถิ่น และการชำระเงินต้องมาพร้อมกับคำสั่งซื้อแต่ละรายการ ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียกดูหรือเข้าใช้เว็บไซต์ โดยราคา ผลิตภัณฑ์และการบริการที่นำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราที่โพสต์ในเว็บไซต์ ImagePlus ให้ ImagePlus อ้างอิงจากราคาสินค้าของเราบนเว็บไซต์

     คุณยอมรับที่จะชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณซึ่งรวมถึงภาษีอากรการนำเข้าสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และพิธีการทางศุลกากร ในส่วนของข้อกำหนดการชำระเงินจะทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตออนไลน์ผ่าน Paypal ผู้จัดจำหน่ายการชำระเงินอย่างเป็นทางการ หรือยกเว้นที่จะระบุการชำระเงินไว้เป็นอย่างอื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการอ้างถึงผู้ให้บริการบัตรเครดิตของคุณ ImagePlus จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บัตรเครดิตของคุณโดยบุคคลอื่น การยืนยันใบสั่งขายทางอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณทันทีที่คำสั่งซื้อของคุณได้รับการบันทึกลงในระบบของเราแล้ว

     การไม่ส่งการชำระเงินที่ถูกต้องอาจมีผลให้เกิดการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอใช้บริการได้ ในกรณีที่มีคำสั่งซื้อที่มีจ่ายเงินมัดจำ เราจะถือคำสั่งซื้อเป็นเวลา 60 วันหรือระบุไว้เป็นกรณีอย่างอื่น ในระหว่างนี้และจนกว่าจำนวนเงินจะได้รับการชำระเต็มจำนวน ImagePlus อาจส่งหนังสือแจ้งไปยังอีเมลของลูกค้าเพื่อแจ้งยอดเงินของตน หากยอดค้างชำระไม่จ่ายครบกำหนดภายในระยะเวลาดังกล่าว ImagePlus มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและยกเลิกสินค้าที่ยังไม่ได้ชำระ โดยราคาและข้อมูลของสินค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบในทุก ๆ กรณี เว้นเสียแต่คำสั่งซื้อที่ ImagePlus ตกลงแล้ว

     ในกรณีที่มีข้อพิพาทคุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยเขียนถึงทีมลูกค้าสัมพันธ์ของเราภายใน 7 วันหลังจากได้รับใบแจ้งยอดบัตรเครดิตของคุณ หากคุณโต้แย้งข้อกล่าวหาใด ๆ ของเราในข้อความนั้นหรือหาก ImagePlus ไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ออกบัตรเครดิตของคุณ คุณจำเป็นต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนตามที่ ImagePlus เรียกเก็บ

 

7. การจัดส่งสินค้า

     ผลิตภัณฑ์หรือภาพพิมพ์ทั้งหมดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งที่คุณระบุไว้ในขั้นตอนของการสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณไว้เท่านั้นและไม่ใช่เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ การส่งมอบล่าช้าไม่สามารถขอยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขอชดเชยค่าเสียหายได้ คำสั่งซื้ออาจถูกปฏิเสธหากเราพบว่ามีการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการและทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ ImagePlus

 

8. เหตุสุดวิสัย

     คู่กรณีจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากเหตุการณ์หรือสถานการณ์สุดวิสัยใด ๆ ก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคู่กรณี ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ สงคราม การนัดหยุดงาน การจลาจล การสู้รบ การปฏิวัติ เหตุฉุกเฉินระดับชาติ การระเบิด ความวุ่นวายในบ้านเมือง การห้ามส่งสินค้า ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การปะทุของภูเขาไฟ และภัยธรรมชาติ หรือ "การกระทำของพระเจ้า"

 

9. นโยบายการรับประกัน

     เรามั่นใจในฝีมือและคุณภาพการผลิต โดยเรารับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราหากพบข้อบกพร่องในกระบวนการผลิตใด ๆ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / เปลี่ยนตราสินค้าตลอดจนวัสดุที่ใช้ในการผลิตหนังสือของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ขาดแคลนวัสดุเราจะทดแทนโดยใช้วัสดุทางเลือกที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ใกล้เคียงที่สุด

     Photobook แต่ละเล่มถูกทำขึ้นด้วยมือซึ่งอาจจะทำให้แต่ละเล่มมีขนาด, สีของผลิตภัณฑ์ แตกต่างจากในเว็บไซต์เล็กน้อย Imageplus ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขวิธีการผลิตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจทำให้เกิดความแตกต่างเล็กน้อยในแนวโน้มขั้นสุดท้ายหรือการเปลี่ยนสีเล็กน้อยในขณะที่รักษาคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

 

หมายเหตุ : เราไม่ยอมรับการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับไฟล์เมื่อไฟล์ถูกอัปโหลดไปแล้ว ดังนั้นลูกค้ามีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์ต่างๆเข้ามาในระบบ

     Imageplus ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการกระทำของลูกค้าซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสะกดคำหรือไวยากรณ์, รูปภาพคุณภาพต่ำอันเนื่องมาจากไฟล์ภาพความละเอียดต่ำ, ปริมาณการสั่งซื้อหรือข้อผิดพลาดในการสั่งซื้ออื่น ๆ โปรดตรวจดูไฟล์งานของคุณอย่างละเอียดก่อนสั่งซื้อ ภาพและข้อความจะถูกพิมพ์ตามที่ปรากฏตามที่แสดงในตัวอย่างงาน เราไม่ได้ตรวจทานหรือแก้ไขความผิดพลาดใด ๆ ของลูกค้ารายดังกล่าว

     หากต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนกรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา โดยเขียนส่งอีเมลมาพร้อมกับภาพปัญหา / พื้นที่ที่ไม่พึงพอใจ เราจะประเมินสภาพของสินค้าโดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราในการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน โดยสินค้าที่ชำรุดทั้งหมดจะต้องส่งคืนให้เราภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับ

 

10. การยอมรับข้อตกลง

     คุณรับทราบข้อตกลงนี้และยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดของเรา โดย Imageplus ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า วันที่แก้ไขจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้านี้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการโปรดติดต่อผ่านทางหน้าการสนับสนุนของเรา

 

11. ข้อมูลด้านลิขสิทธิ์

     สงวนลิขสิทธิ์© 2005 - 2017 โลโก้และเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏบนเว็บไซต์และ / หรือผลิตภัณฑ์เป็นทรัพย์สินของ Imageplus แต่เพียงผู้เดียว ห้ามใช้เครื่องหมายเหล่านี้ก่อนได้รับอนุญาต และทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการพิมพ์โลโก้ลงในผลิตภัณฑ์ของเรา